Hírlevél-feliratkozás
A feliratkozással elfogadod adatvédelmi szabályzatunkat.
Imaszándék beküldés
Küldd be imaszándékodat, és imaszolgálatunk közbenjár érte:
Ha szeretnéd, megadhatod az e-mail címedet, hogy visszajelezhessünk. Más célra a címedet nem használjuk, kérésére töröljük. További részleteket adatvédelmi szabályzatunkban találsz.
Adományokat a számlaszámunkra küldhetsz:
CIB Bank
10700323-69393668-51100005

Adószám:
19084121-1-13

szent jobb lator

A Szent Jobb Lator hasábjain fogvatartottaknak szóló hit-tanúságtételek, a keresztény értékrend szerinti lelkifejlődésről valló cikkek, imádságok, a Mécses által szervezett börtön-eseményekről szóló rövid beszámolók és szellemi frissítők olvashatóak. Ezekben az írásokban a Szolgálat önkéntesei és fogvatartásból szabadultak tesznek tanúságot hitük mellett.

Az újság elektronikus formában jut el kéthavonta az önkéntes tagokhoz, akik közül néhányan a terjesztői munka küldetésével eljuttatják azt meghatározott példányszámban a börtönlelkészeknek és a börtönpasztoráció munkatársainak, akik pedig az egyes BV intézményekben terjesztik a fogvatartottak között.

Jobb Lator 2024.02. havi szám

Jobb Lator 2023.12. havi szám
Jobb Lator 2023.10. havi szám
Jobb Lator 2023.08. havi szám
Jobb Lator 2023.06. havi szám
Jobb Lator 2023.04. havi szám
Jobb Lator 2023.02. havi szám

Jobb Lator 2022.12. havi szám
Jobb Lator 2022.10. havi szám
Jobb Lator 2022.08. havi szám
Jobb Lator 2022.06. havi szám
Jobb Lator 2022.04. havi szám
Jobb Lator 2022.02. havi szám

Jobb Lator 2021.12. havi szám
Jobb Lator 2021.10. havi szám
Jobb Lator 2021.08. havi szám
Jobb Lator 2021.06. havi szám
Jobb Lator 2021.04. havi szám
Jobb Lator 2021.02. havi szám

Jobb Lator 2020.12. havi szám
Jobb Lator 2020.10. havi szám
Jobb Lator 2020.08. havi szám
Jobb Lator 2020.06. havi szám
Jobb Lator 2020.04. havi szám
Jobb Lator 2020.02. havi szám

Jobb Lator 2019.12. havi szám
Jobb Lator 2019.10. havi szám
Jobb Lator 2019.08. havi szám
Jobb Lator 2019.06. havi szám
Jobb Lator 2019.04. havi szám
Jobb Lator 2019.02. havi szám

Jobb Lator 2018.12. havi szám
Jobb Lator 2018.10. havi szám
Jobb Lator 2018.08. havi szám
Jobb Lator 2018.06. havi szám
Jobb Lator 2018.04. havi szám
Jobb Lator 2018.02. havi szám

Jobb Lator 2017.12. havi szám
Jobb Lator 2017.10. havi szám
Jobb Lator 2017.08. havi szám
Jobb Lator 2017.06. havi szám
Jobb Lator 2017.04. havi szám
Jobb Lator 2017.02. havi szám

Jobb Lator 2016.11. havi szám
Jobb Lator 2016.08. havi szám

Jobb Lator 2015.12. havi szám

Jobb Lator 2014.12. havi szám
Jobb Lator 2014.08. havi szám
Jobb Lator 2014.07. havi szám
Jobb Lator 2014.04. havi szám

Jobb Lator 2013.01. havi szám

Jobb Lator 2000. évi 7. évfolyam 1. szám

Jobb Lator 1999. évi 6. évfolyam 1. szám
Jobb Lator 1999. évi 6. évfolyam 2. szám

Jobb Lator 1998. évi 1. szám január-február
Jobb Lator 1998. évi 2. szám március-április
Jobb Lator 1998. évi 4. szám július-augusztus
Jobb Lator 1998. évi 5. szám szeptember-október
Jobb Lator 1998. évi 6. szám november-december

Jobb Lator 1997. évi 1. szám január-február
Jobb Lator 1997. évi 2. szám március-április
Jobb Lator 1997. évi 4. szám július-augusztus
Jobb Lator 1997. évi 5. szám szeptember-október
Jobb Lator 1997. évi 6. szám november-december

Jobb Lator 1996. évi 1. szám január-február
Jobb Lator 1996. évi 2. szám március-április
Jobb Lator 1996. évi 4. szám július-augusztus
Jobb Lator 1996. évi 6. szám november-december

Jobb Lator 1995. évi II. évf. 1. szám január-február
Jobb Lator 1995. évi II. évf. 2. szám március-április
Jobb Lator 1995. évi II. évf. 3. szám május-június
Jobb Lator 1995. évi II. évf. 4. szám július-augusztus
Jobb Lator 1995. évi II. évf. 5. szám szeptember-október
Jobb Lator 1995. évi II. évf. 6. szám november-december

Jobb Lator 1994. évi I. évf. 2. szám november-december

Szent Jobb Lator templom

A hírlevél történetéről és névadójáról

"Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: – Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is. – A másik rászólt: – Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ez nem csinált semmit. – Aztán hozzá fordult: – Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljön uralmad. – Ezt válaszolta neki: – Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban." Lk 23,39-43

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1997. augusztus 17-ei ülésén jóváhagyta, hogy minden év nagypéntek előtti hónap utolsó péntekén legyen a Jobb Lator, mint Krisztusra mutató példakép emléknapja. Jobb Lator az elítéltek és a velük valamilyen kapcsolatban levők védőszentje. "Rendhagyó" szent a Jobb Lator, mert őt valójában Jézus avatta szentté. Az első Jobb Lator Nap 1998. március 27-én "először" került szerény keretek között megünneplésre Mélykúton, tehát történelmet írtunk. A második Jobb Lator Nap is Mélykúton volt, de az már országos szintű és településünk vendége volt Dr. Karl Joseph Rauber apostoli nuncius úr is, aki velünk együtt imádkozta végig a keresztúti ájtatosságot és az utána következő szentmisét. Azóta minden évben Jobb Lator napján a keresztúti ájtatosságot a karitász munkatársak imádkozzák.

Sokan nem tudják, hogy tudomásunk szerint, Európa és Magyarország egyetlen Szent Jobb Lator temploma Tass-Alsószenttamáson van. Kéttornyú templom a pusztában, immár elárvultan, a valamikori Állampusztai Börtöngazdaság területén. Szemben Dunaújváros kéményei látszanak. A templomot 2004. október 29-én a haranggal együtt Bábel érsek úr és Gyulai püspök úr szentelték fel. Ez alkalomból az összes virágos díszítést nagy szeretettel a mélykúti karitász csoport végezte. A templom mögött modern keresztút található, melyet V. Majzik Mária Magyar /Nemzeti/ Örökségdíjas szobrász és keramikus művész adományként készített. 2005. március 18-án Szabó Tamás akkori tábori püspök úr szentelte fel. Tartozik hozzá öt lakóház és egy közösségi ház, valamint gazdasági épületek. Jelenleg a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpaszorációs Társaság tulajdonát képezi. Állat- és növénytermesztéssel foglalkoztak az itt lakók. Rehabilitációs otthonnak lett minősítve, a hosszú börtönbüntetésükből szabadultak vehették birtokba, akiknek nem volt hová menniük szabadulásuk után. Az állam, illetve az akkori kormány megvonta a támogatást ettől a komplexumtól, mint annyi más szociális célt szolgáló intézménytől. Reméljük, hogy egyszer még újra életre kelhet ez a jó célt szolgáló rehabilitációs otthon, a Szent Jobb Lator közbenjár, hogy legyen újra otthon a fejük felett azoknak a szabadultaknak, akiknek ez volt az egyetlen menedékük és emberhez méltó körülményük. Az elítélteknek a legfőbb vágyuk, óhajuk a szabadulás. Petőfi Sándor koszorús költőnk is sokszor megénekelte a pusztát: "Szeretem a pusztát! Ott érzem magamat igazán szabadnak." Hát azt hiszem így lehettek azok a lakók, akik valamennyi időt itt tölthettek. Nagyon alkalmas volt ez a hely. A közösségi házat és lelkiségi központot a Renovabis Segélyszervezet segítségével építették fel, 2003. szeptember 22-én Gyulai püspök úr ünnepélyesen megáldotta. A piciny településnek egyetlen utcája van, Renovabis utca. A szó magában hordozza a renoválás, felújítás szó jelentését, újrakezdést, megújulást jelent – nagyon találó. A közösségi házban többször volt a Mécses Levelező Kör összejövetele is.

A Szent Jobb Lator közbenjárását kérve e szolgálatra kívánom, hogy minél többen kapcsolódjanak be a szolgálatba és keljen életre a rehabilitációs otthon is, mert jó szolgálatot tesz.

Munkácsi Lajosné