Havi hírlevelünkre e-mail címe elküldésével feliratkozhat.
A feliratkozással elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat!

Adományát számlaszámunkra küldheti:
CIB Bank
10700323-69393668-51100005

Adószám:
19084121-1-13

Levelezés fogvatartottakkal

"Akiket a legnehezebb szeretni, azoknak kell leginkább a szeretet."
/A Békés Harcos útja/

Országos Levelezőszolgálatunk, melynek jelenlegi taglétszáma 61 fő, 76 olyan elítélttel tartanak rendszeres kapcsolatot, akiknek semmiféle személyi kötődésük nincs a kinti világgal. Ennek jelentőségét nem kell hangsúlyozni, hisz ahhoz, hogy egy fogvatartott személyiségének épségét megtarthassa, legfontosabb egy rá figyelő, őt elfogadó, segítő, lelki támaszt nyújtó emberi szó, kapcsolat. A levelezés jeligével – anonim módon történik. Személyes adatot nem adunk és nem is adhatunk ki. A szolgálat végzésének NEM feltétele a vallási elköteleződés!

E levelezés nem egyszerű, felelőtlen csevegés írott formában, hanem nehéz és áldozatos lelki gondozói tevékenység, barátságos hangon, tisztelettel, de mértéktartóan. Mélységes türelemre, bölcsességre, beleérző képességre, megértésre van szükségünk. Az elítéltek többségének előélete és börtönélete az önzés kialakulásának és erősödésének kedvez. "Az a jó, ami nekem jó!" – "Amit ma megszerezhetsz, ne halaszd holnapra!" – "Ami megvan, az a biztos!" Farkastörvények uralkodnak szemléletükben. Sajnos legtöbbjük még nem találkozott önzetlenséggel, önzetlen szeretettel, ugyanakkor lelkük legmélyén ők is vágyódnak valami biztonságra, biztos pontra az életükben. Bizalomra, támaszra, szeretetre, Istenre. Előfordulhat, hogy a fenti állapot, gondolkodás, életfilozófia és gyakorlat a levelezés során is megmutatkozik, sőt sokszor megdöbbentő és elrettentő is lehet számunkra.

Ezt szeretnénk megelőzni a bal oldalon található felkészítő útmutatóval és ismeretterjesztő élményjátékkal, amelynek átolvasását, kipróbálását kifejezetten ajánljuk, hogy ne undort vagy félelmet váltsanak ki Önökből ezek az emberek, inkább rádöbbenjenek arra, milyen magukra hagyottak, kiszolgáltatottak és lelkileg magányosak. Nélkülözik a Jézus által hirdetett isteni szeretetet. Nekünk kell belopni az életükbe. Igazi missziós feladat! Feladat Istentől!

A Jóisten áldása legyen e közös munkánkon! Meggyőződésünk, hogy e közös tevékenységünk jó és bőséges termést hozó munkálkodás, melyre szeretettel és jósággal néz Mennyei Atyánk. Nagyon sok örömet nyújt majd ez a szolgálat. Soha ne felejtsük: Jézus Krisztusért tesszük mindezt! A szolgálatunknak kölcsönzött mottó: "A szívnek kezekre van szüksége ..." (Simon András: Hangtalan jelek)

Mécses Szeretetszolgálat

Küldje be imaszándékát, és imaszolgálatunk közbenjár érte:

Ha szeretné, megadhatja az e-mail címét, hogy visszajelezhessünk. Más célra a címét nem használjuk, kérésére töröljük. További részleteket adatvédelmi szabályzatunkban talál.

Aktuális imaszándékunk:

Építsd és erősítsd bennünk Urunk a bizalmat napról-napra, mert az kapcsol Hozzád egyre inkább!
imaszandek 2021.03.07