Hírlevél feliratkozás
A feliratkozással elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Imaszándék beküldés
Küldje be imaszándékát, és imaszolgálatunk közbenjár érte:
Ha szeretné, megadhatja az e-mail címét, hogy visszajelezhessünk. Más célra a címét nem használjuk, kérésére töröljük. További részleteket adatvédelmi szabályzatunkban talál.
Adományát számlaszámunkra küldheti:
CIB Bank
10700323-69393668-51100005

Adószám:
19084121-1-13

Dr. Majzik Mátyás gondolatai

/Átszerkesztett változat/

1. Evangelizáció hazánk valamennyi börtönében folyik, különböző szinten, különböző aktivitással. Az országos börtönökben rendszeres hitélet alakult ki, stabil és elkötelezett gyülekezetekkel. Itt hetente van szentmise, és a lelkipásztor mellett, az ő felügyeletével jól képzett világi munkatársak tevékenykednek. Ők képzettségüknek megfelelő tevékenységet folytatnak és képviselik, közvetítik viselkedésükkel, szavaikkal a keresztény értékeket és erkölcsöt. A teológiai végzettségű világiak pedig hitoktatást, bibliamagyarázatot, szentségek vételére előkészítést végeznek. Szegeden a börtönben római katolikus teológiai tanfolyam működött. Célja belső munkatársak nevelése és képzése. (A Társaság egyéb képzéseket is szervez és segít, pl. főiskolai tanulmányokat az elítéltek számára.)

2. Levelező szolgálat: olyan elítéltekkel folytatunk levelezést – a Társaság önkéntesei által – akiknek nincs élő kapcsolattartásuk a külvilággal. Tehát a legelveszettebbekkel. Ez az egyik legnehezebb börtön-pasztorációs tevékenység. A levelezés a Társaság központján keresztül történik, elővigyázatosságból jeligés formában, és segítő ellenőrzés, tanácsadás és a felelősség biztosítása érdekében. A levelezőszolgálat kb. 100 elítélttel tart rendszeres kapcsolatot. A levelezőszolgálaton kívül a Társaság központja maga is önállóan levelez több száz elítélttel és a munkatársakkal, aktuális ügyekben.

3. Utógondozás: Segítjük a szabadulás előtt álló elítélteket fontos információk nyújtásával, ügyeik intézésével, a szabadulásuk utáni elhelyezésük előkészítésével, az ország egész területén. Ennek érdekében különböző állami, egyházi, valamint társadalmi szervekkel, intézetekkel tartunk kapcsolatot. Közvetlenül három ún. Társadalmi Rehabilitációs Otthont működtettünk: a Mécses Tanyát (Mórahalmon), az Alsószenttamási Társadalmi Rehabilitációs Otthont (Tass közelében), valamint a Kámi Szent József Közösséget (Vas megyében). A szabadultak utógondozása területén a legnagyobb lehetőségünk Alsószenttamáson volt. Itt 60 hektár rét, legelő és 10 hektár szántó biztosította a megélhetést. Ebben az intézményben tudtunk a szabadultak számára egész évben munkát, élelmezést, szállást és közösséget biztosítani.

4. Könyvkiadás: Eddig 8 kötetet jelentettünk meg, közöttük az egyik (Dr. Végh József Szégyenbélyegek c. kötete) egyetemi tankönyvvé lett nyilvánítva, és már második kiadása is megjelent.

5. Folyóirataink: A MÉCSES, amely az elítélteknek szólt, 1999 januárjától már 10. évfolyamát jelentettük meg; a JOBB LATOR pedig módszertani, elméleti és lelkiségi folyóirat, amely a Mécses-lelkiség lapja volt.

6. Katolikus börtön-lelkipásztori szolgálatunk hatása a börtönön és a börtön-pasztorációs tevékenységen kívül. Imaszándékunk minden héten megjelent a katolikus és a protestáns vallási lapokban és néhány világi lapban is. A Mécses-lelkiség, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1994-ben fogadott el, hazánkban, de már határainkon túl (elsősorban Erdélyben) is terjed. A minden hónap utolsó péntekjén tartott keresztúti ájtatosságot az elítéltekért több száz templomban rendszeresen imádkozzák. Az ökumené terén a Jobb Lator tiszteletét fogadtattuk el az ún. történelmi protestáns egyházakkal. Jelenleg az ökumenikus keresztúton munkálkodunk, a protestáns egyházak támogatásával.


MAJZIK MÁTYÁS-DÍJ

A Társaság az alapítóelnök emlékének tiszteletére Majzik Mátyás-díjat hoz létre. A Majzik Mátyás-díjat minden évben az a természetes vagy jogi személy kaphatja meg, aki sokat tett a kirekesztett testvéreink társadalomba való integrációjáért. A díjat az elnökség előterjesztésére a közgyűlés ítéli oda, és minden esetben a Társaság elnöke, vagy az általa meghatalmazott személy adja át.


mécses pecsét