Hírlevél-feliratkozás
A feliratkozással elfogadod adatvédelmi szabályzatunkat.
Imaszándék beküldés
Küldd be imaszándékodat, és imaszolgálatunk közbenjár érte:
Ha szeretnéd, megadhatod az e-mail címedet, hogy visszajelezhessünk. Más célra a címedet nem használjuk, kérésére töröljük. További részleteket adatvédelmi szabályzatunkban találsz.
Adományokat a számlaszámunkra küldhetsz:
CIB Bank
10700323-69393668-51100005

Adószám:
19084121-1-13

mécses rózsafüzér


Bevezető ima:

Jézusom, az irántad való szeretetből felajánlom a Mécses rózsafüzér öt titkát Egyházadért, a Szentatyáért és az ő szándékaira, a világ és hazánk lelki megújulására, a nemzetek közti, társadalmi kiengesztelődésre, a börtönben, fogságban levőkért és szeretteikért, a fogvatartókért, a megkeményedett, veled ellenséges szívek megtéréséért, a mécses lelkiségért, a pálos rend tagjaiért, és a cursillos munkatársakért.

Bevezető titkok:

Aki életét adta értünk
Aki Szentlelkével erősít
Aki szeretetét árasztja a világra


Titkok:

1. Aki eljött, hogy hirdesse a foglyoknak a szabadulást

"Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: »Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.«" /Lk 4, 17-19/

2. Aki a bűnösökkel egy asztalhoz ült

"...sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: »Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?« Jézus meghallotta, és így válaszolt: »Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.«" /Mt 9,10-13/

3. Aki nem engedte, hogy a bűnös asszonyt megkövezzék

"Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: »Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?«...azt mondta nekik: »Az vesse rá az első követ aki bűntelen közületek!«... ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal." /Jn 8, 3-9/

4. Aki a jobb Latornak üdvösséget ígért a kereszten

"Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: »Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.« A másik rászólt: »Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De Ő nem csinált semmi rosszat.« Aztán hozzá fordult: »Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.« Ezt válaszolta neki: »Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.«" /Lk 23, 39-43/

5. Aki Szent Apostola által a börtönőrnek hitet adott

"Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek... Az őr világot kért, berohant, és remegve Pál és Szilás elé borult, aztán kivezette őket s megkérdezte: »Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?« »Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!« –válaszolták. Azután hirdették neki és egész háza népének az Isten szavát. Az pedig... rögtön megkeresztelkedett, hozzátartozóival együtt... s örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett." /Apcsel 16, 25-34/

Befejező ima:

Égi Édesanyánk, Világ Királynője!
Hozzád fohászkodunk, légy szószólónk Szent Fiadnál.
Vezesd és irányítsd a Mécses Szeretetszolgálatot minden tevékenységében.
Nevelj belőlünk szenteket a Kegyelem által.
Győzd le bennünk a világ szellemét
és győzd meg általunk a világot,
hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa
a Te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen.

Ámen.