Imaszándékok

Időszakos imaszándékok

Add Uram, hogy megszívleljük a Te igédet és jó termést hozzunk!
Taníts meg bennünket irgalmadra, Uram!
Add Uram, hogy Máriához hasonlóan igent tudjunk mondani akaratodra!


Csatlakozzon Ön is!



Nagy szeretettel fogadjuk mindazokat, akik szeretnének a Mécses Szeretetszolgálat imaszándékaihoz csatlakozni.
Az állandó fohászaink ide kattintva letölthetők.
Amennyiben valamelyik olvasónknak, a közösséget érintő imaszándék javaslata van, keressen bennünket a kapcsolatok menüpontban olvasható elérhetőségeken.

 

Mécses Rózsafüzér


Bevezető ima:

Jézusom, az irántad való szeretetből felajánlom a Mécses rózsafüzér öt titkát Egyházadért, a Szentatyáért és az ő szándékaira, a világ és hazánk lelki megújulására, a nemzetek közti, társadalmi kiengesztelődésre, a börtönben, fogságban levőkért és szeretteikért, a fogvatartókért, a megkeményedett, veled ellenséges szívek megtéréséért, a mécses lelkiségért, a pálos rend tagjaiért, és a cursillos munkatársakért.

Bevezető titkok:

Aki életét adta értünk
Aki Szentlelkével erősít
Aki szeretetét árasztja a világra

Titkok:

1. Aki eljött, hogy hirdesse a foglyoknak a szabadulást

Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: „ Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” /Lk 4, 17-19/

2. Aki a bűnösökkel egy asztalhoz ült

...sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” / Mt 9,10-13/

3. Aki nem engedte, hogy a bűnös asszonyt megkövezzék

Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „ Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?”...azt mondta nekik: „ Az vesse rá az első követ aki bűntelen közületek!”... ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal./Jn 8, 3-9/

4. Aki a jobb Latornak üdvösséget ígért a kereszten

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De Ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” /Lk 23, 39-43/

5. Aki Szent Apostola által a börtönőrnek hitet adott

Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek... Az őr világot kért, berohant, és remegve Pál és Szilás elé borult, aztán kivezette őket s megkérdezte: „Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” „Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!” –válaszolták. Azután hirdették neki és egész háza népének az Isten szavát. Az pedig... rögtön megkeresztelkedett, hozzátartozóival együtt... s örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett. /Apcsel 16, 25-34/

Befejező ima:

Égi Édesanyánk, Világ Királynője!
Hozzád fohászkodunk, légy szószólónk Szent Fiadnál.
Vezesd és irányítsd a Mécses Szeretetszolgálatot minden tevékenységében.
Nevelj belőlünk szenteket a Kegyelem által.
Győzd le bennünk a világ szellemét
és győzd meg általunk a világot,
hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa
a Te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen.
Ámen.
"Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha ti is velük együtt foglyok volnátok.." Zsid 13,3