Mécses imaszolgálat - Imádkozunk Önért!

Szeretetszolgálatunk örömmel fogad imaszándékokat, kéréseket. Hiszünk abban, hogy az Isten elé vitt, közösen átimádkozott szándékok és kérések meghozzák gyümölcsüket. Kéréseink talán nem teljesülnek azonnal, vagy oly módon, ahogy mi szeretnénk, de a közbenjáró imádság során átalakul a szívünk, és Isten kegyelme megérinti mindazt, aki az imaszándékhoz kapcsolódik.

Imaszándékát az alábbi mezőben tudja megadni:

Ha szeretné, megadhatja az email-címét:

 

Mécses Rózsafüzér


Bevezető ima:

Jézusom, az irántad való szeretetből felajánlom a Mécses rózsafüzér öt titkát Egyházadért, a Szentatyáért és az ő szándékaira, a világ és hazánk lelki megújulására, a nemzetek közti, társadalmi kiengesztelődésre, a börtönben, fogságban levőkért és szeretteikért, a fogvatartókért, a megkeményedett, veled ellenséges szívek megtéréséért, a mécses lelkiségért, a pálos rend tagjaiért, és a cursillos munkatársakért.

Bevezető titkok:

Aki életét adta értünk
Aki Szentlelkével erősít
Aki szeretetét árasztja a világra

Titkok:

1. Aki eljött, hogy hirdesse a foglyoknak a szabadulást

Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: „ Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” /Lk 4, 17-19/

2. Aki a bűnösökkel egy asztalhoz ült

...sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” / Mt 9,10-13/

3. Aki nem engedte, hogy a bűnös asszonyt megkövezzék

Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „ Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?”...azt mondta nekik: „ Az vesse rá az első követ aki bűntelen közületek!”... ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal./Jn 8, 3-9/

4. Aki a jobb Latornak üdvösséget ígért a kereszten

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De Ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” /Lk 23, 39-43/

5. Aki Szent Apostola által a börtönőrnek hitet adott

Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek... Az őr világot kért, berohant, és remegve Pál és Szilás elé borult, aztán kivezette őket s megkérdezte: „Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” „Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!” –válaszolták. Azután hirdették neki és egész háza népének az Isten szavát. Az pedig... rögtön megkeresztelkedett, hozzátartozóival együtt... s örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett. /Apcsel 16, 25-34/

Befejező ima:

Égi Édesanyánk, Világ Királynője!
Hozzád fohászkodunk, légy szószólónk Szent Fiadnál.
Vezesd és irányítsd a Mécses Szeretetszolgálatot minden tevékenységében.
Nevelj belőlünk szenteket a Kegyelem által.
Győzd le bennünk a világ szellemét
és győzd meg általunk a világot,
hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa
a Te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen.
Ámen.
"Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha ti is velük együtt foglyok volnátok.." Zsid 13,3