Mécses birtok képekben
Arhívum 2013

Ferenc pápa virágvasárnapi homiliája
A pápa fiatalkorú bűnözők lábát mossa meg Nagycsütörtökön
A levelező szolgálat soron következő összejövetele
A levelező szolgálat soron következő találkozója
Levelező Szolgálat taggyűlése

Életképek az Ilona utcából…
Kedves Olvasóink!
A jövőben időnként színes híreket adunk közre befogadó otthonaink életéről. Most fogadják sok szeretettel első ilyen tájékoztatónkat. Tovább olvasom »

Börtönpasztoráció: van miért, van kiért bemenni
A Mécses Szeretetszolgálat 80 önkéntes segítőjével meghatározó szerepet játszik Magyarország katolikus börtönpasztorációs tevékenységében. A börtönben folytatott hitéleti, lelkigondozói munkát az utógondozóban folytatják. A 2012-ben tisztújítással lendületet vett civil szerveződés általános alelnöke, egyben szakmai és lelki vezetője Vágner Mihály diakónus vallja, van miért és van kiért bemenni a börtönbe, a Jóisten dolgozik. Mélyről kell indulni, de vannak csodák. Tovább olvasom »

3.-ik családi beszélő a váci börtönben
Szeptember 29-én a Mécses Szeretetszolgálat a harmadik családi beszélőt tartotta meg a Váci Fegyház és Börtönben. A lebonyolításért felelős volt Vagner Mihály diakónus, a börtöntársaság váci képviselője. Az esemény után több hozzátartozóval is sikerült közös programon részt venni.

MET lelkigyakorlat Márianosztrán
A Mécses Engesztelő Testvéri Közösség néhány fős induló „magjának” részvételével lelkigyakorlat volt Márianosztrán, augusztus 9-11 között. A lelkigyakorlatot Bátor Botond pálos tartományfőnök tartotta.

Védnökünk tájékoztatása az aktuális ügyekről
Jamrik András Attila ügyvezető elnök valamint Vatai Gyula ügyvivő testületi tag 2013. július 18.-án a váci püspöki palotában ismételten tájékoztatta Dr. Beer Miklós megyéspüspököt a Mécses Szeretetszolgálat aktuális ügyeiről. A találkozóra azért került sor -immár többedik alkalommal-, mert a börtöntársaság védnöki feladatait 2012 óta püspök atya látja el.

Megbeszélés Márianosztrán
Jamrik András Attila ügyvezető elnök valamint Vagner Mihály ügyvezető alelnök 2013. július 11.-én megbeszélést folytatott Biczó László bv. dandártábornokkal, a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokával. A találkozón szó esett a Márianosztrai BV Intézet valamint a Mécses Szeretetszolgálat közötti együttműködésről és a börtön cursillo jövőbeli megszervezéséről, melyre az intézet parancsnoka teljes nyitottságot mutatott.

Mécses Nap - 2013. július 6.
Július 6-án néhány fő részvételével Mécses Napot tartott társaságunk a váci központi házunkban. A váci püspökség tulajdonában lévő ingatlan nyári –közös- nagytakarítása volt az egyik cél, amellett, hogy a szervezet tagjai kicserélték tapasztalataikat és a jövőbeli terveket, ötleteket is megosztották egymással. A találkozón a Váci Fegyház és Börtön négy volt elítéltje is jelen volt, akik egy éves időintervallumon belül különböző időben szabadultak.

Megújult az elítéltek keresztútja
Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztathatjuk olvasóinkat, hogy az elítéltek keresztútja megújult formában felkerült honlapunkra. Megtalálható a „Imádságok” menüpont alatt. Köszönet Vagner Mihály diakónusnak, hogy elkészítette a Mécses Szeretetszolgálat számára az új keresztutat. Jamrik András Attila ügyvezető elnök

Rendkívüli elnökségi ülés (Mécses Engesztelő Testvérek Közösségének létrehozása)
Értesítjük olvasóinkat, valamennyi katolikus hívőt, hogy a Mécses Szeretetszolgálat elnöksége június 19-én megtartott rendkívüli elnökségi ülésén, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 1994-ben elfogadott Mécses Lelkiségen belül létrehozott egy engesztelő közösséget. A csoportosulás neve: Mécses Engesztelő Testvérek Közössége (MET) mottó: Mária Engesztelő Tekintetével Krisztushoz Az engesztelő testvéri közösség lelki felügyeletét, mentorálását a Magyar Pálos Rend látja el. A részletekről, és az engesztelő testvéri közösségről szóló bővebb információt hamarosan közreadjuk.

Egyeztető megbeszélés P. Bátor Botond pálos tartományfőnöknél
Jamrik András Attila ügyvezető elnök, Vagner Mihály ügyvezető alelnök valamint Vatai Gyula Ügyvivő testületi tag 2013. június 17-én egyeztető megbeszélésen vett részt a Magyar Pálos Rend tartományfőnökénél. A találkozón szó esett a Mécses Lelkiség és a pálos rend szellemisége közötti hasonlóságok imahátterű kiaknázásáról, a pálos rend és a börtönpasztorációs társaság közötti együttműködés lehetőségeiről. Részletekről hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Mécses Rózsafüzér és engesztelő közösség létrehozása
A Mécses Szeretetszolgálat vezetősége a napi operatív börtönpasztorációs szolgálata mellett gőzerővel dolgozik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 1994-ben jóváhagyott Mécses Lelkiség tartalmi feltöltésén is. A lelkiség ismert alapcélja és feladata: ösztönözni az embereket, hogy a társadalom legmegvetettjeiben, a börtönökben élőkben, a szabadultakban, a hajléktalanokban,prostituáltakban is fel tudjuk ismerni a mindenkiben jelenlevő Krisztust. Lehetőséget kínálva arra, hogy a bennük felismert Krisztusért tegyünk valamit: imával és tevékeny szeretettel. Ezen lelkiségből nő ki, mintegy a mécses lelkiség ápolására, az engesztelésre és a börtönpasztorációs imaháttér biztosítására a Mécses Engesztelő Testvérek Közössége. (MET) – Ezzel kapcsolatosan hamarosan részletesen tájékoztatjuk olvasóinkat. Addig is örömmel osztjuk meg minden egyes testvérünkkel a Mécses Lelkiség saját rózsafüzérét. Használják, imádkozzák minél többször.

Egyeztető megbeszélés partnerünkkel
2013. június 6-án folytatódott az év elején elkezdett együttműködési tárgyalássorozat a Magyar Testvéri Börtöntársaság képviselőivel. A megbeszélésen a börtön cursillo és az APAC rendszer kiszélesítésének közös érdekképviselete volt a téma.

Elektronikus elnökségi ülés (május 26-30)
A Mécses Szeretetszolgálat elnöksége elektronikus elnökségi ülést tartott 2013. május 26 és 30 között. A testület előtt 6 napirendi pont szerepelt és 4 elnökségi határozat született a következő témákban:
1) Az elnökség létrehozott egy szakmunkacsoportot, melynek feladata a börtönpasztorációs társaság programjának elkészítése. A munkacsoport vezetője Mohos László lett.
2) A társaság elnöksége átalakította a mellette tanácsadói és egyben szakterület vivő körként működő ügyvivői testületet. Megszűnt a jogi, nemzetközi és pályázatíró szakterület önálló volta, ugyanakkor létrejött a társadalmi kapcsolatok, büntetés-végrehajtási valamint a szociális szakterület.
3) Az elnökség saját maga valamint az ügyvivői testület adminisztrációs munkájának hatékonysága miatt, egy operatív feladatlistát hozott létre és működtet.
4) Alsószenttamás hatékony működtetése érdekében felvetődött egy gazdasági társaság létrehozásának szükségszerűsége. Erre vonatkozóan az elnökség felkérte a programalkotó szakmunkacsoportot, hogy az általuk kidolgozott anyagba építsék be a gazdasági társaság létrehozásának feltételrendszerét.

Katolikus börtönlelkészek szakmai találkozója
2013. május 28 és 29 között, két napos szakmai összejövetelen vettek részt a katolikus börtönlelkészek. Az esemény a Szegedi Fegyház és Börtön Szent Jobb Lator kápolnájában kezdődött, majd Domaszék-Zöldfás lelkigyakorlatos házban folytatódott. Az első nap Juhász Tibor a szegedi fegyház börtönlelkésze tartott előadást Vallási és Lelki Élet a Csillagban címmel. Az ezzel kapcsolatos bemutató anyagot Tibor atya hozzájárulásával honlapunkon is megtekinthetik. Társaságunk vezetői a második nap tudtak csatlakozni a lelkészek konfrenciájához, ugyanakkor 29-én egész délelőtt lehetőségünk nyílott a börtönpasztorációs társaság elmúlt egy évéről valamint új terveinkről beszámolni.

Börtön cursillo szervezése – Látogatás Székely János püspöknél
2013. május 23-án Jamrik András Attila ügyvezető elnök, Vagner Mihály ügyvezető alelnök és Mohos László elnöki megbízott Székely János Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökével találkozott, hogy börtönpasztorációs terveikről tájékoztassák püspök atyát, kérve elvi és gyakorlati támogatását. A találkozó baráti hangvételén túl, megállapítható, hogy Székely püspök atya nagy érdeklődéssel figyeli a Mécses Szeretetszolgálat börtönpasztorációs tevékenységét. Az idén 22-ik éve működő társaság eddigi feladatai mellett a jövőben a fogvatartottak misszionálásán túl családtagjaik evangelizálására is nagy hangsúlyt kíván fektetni. Erre kitűnően alkalmas lehet a cursillo, melynek alkalmazásával a Mécses Szeretetszolgálat speciális börtön cursillokat kíván szervezni. Cursillot végzettek voltak azok a személyek is, akik a Braziliában lévő börtönökben megalapították az APAC rendszert, mely a szigorú büntetés-végrehajtási eszközöket helyettesítve a nevelésre helyezte a hangsúlyt, úgy hogy a fogvatartottat és családtagjaikat egyszerre integrálta a vallási közösségekbe. Ennek mintájára jött létre Magyarországon elsőként -és eddig egyedüliként- a Váci Fegyház és Börtönben működő APAC körlet, mely azonban az eredeti céloktól és módszerektől gyökeresen eltér. A Mécses Szeretetszolgálat a mintaként szolgáló brazil módszert dolgozza át, és próbálja a magyarországi környezetbe adoptálni. Ezzel kapcsolatosan a börtöntársaság elnöksége egy programalkotó szakmunkacsoportot hoz létre, melynek feladata a részletek kidolgozása. A fejleményekről a későbbiekben folyamatosan tájékoztatjuk kedves olvasóinkat!

Újabb látogatás Tass-Alsószenttamáson
2013. május 20-án Jamrik András Attila ügyvezető elnök, Vagner Mihály ügyvezető alelnök, valamint Mohos László elnöki különmegbízott látogatást tett Tass-Alsószenttamáson a Mécses Szeretetszolgálat volt Társadalmi Rehabilitációs Otthonának helyt adó területén, mely jelenleg is a Társaság tulajdonában van. A börtöntársaság vezetőit elkísérte Makai Sándor a Váci Fegyház és Börtön volt elítéltje, aki szabadulása óta a Mécses váci központjában tartózkodik. A mécses major területét elhagyták a birtokot korábban bérlő kunszentmiklósi önkormányzat által betelepített gondnokok, akiket a bérleti jogviszony megszűnését követően szólított fel az ügyvezető elnök a terület elhagyására. Megállapítható volt ugyanis, hogy gondnoki feladataikat nem megfelelően látták el, sőt az ingatlanok állagának romlása potenciális veszélyforrás volt. A major területén jelenleg a mécses által kirendelt gondnok lakik, valamint a terület állattartásra alkalmas részét bérlő környéki gazda munkatársai. Ezen látogatásra elsősorban azért volt szükség, hogy Mohos László elnöki különmegbízott személyesen is megismerhesse a birtok fizikai és egyéb adottságait. 2013. április 5-én kérte fel Jamrik András Attila ügyvezető elnök Mohos urat, hogy lássa el a társadalmi kapcsolatok területén az elnöki különmegbízotti feladatokat, hisz a Mécses Szeretetszolgálat korábbi és új munkálatainak erőteljesebb növeléséhez szükséges a társadalmi kapcsolatokra való fókuszálás is.Családi beszélő a váci fegyházban
Márciusban számoltunk be arról, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a Váci Fegyház és Börtön vezetőségével. Az együttműködés értelmében családi beszélők megtartását kezdeményezhetjük évi négy alkalommal, negyedéves időszakonként. Az első ilyen alkalomra május 17.-én pénteken került sor. Különleges napra virradt 11 elítélt Vácon és az ország több pontján családtagjaik. Négy órás kötetlen családi beszélőn a Mécses Szeretetszolgálat által szervezett és gondozott katolikus fogvatartotti csoportból 11 elítélt és hozzátartozójuk vett részt. Az eseményen Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, társaságunk védnöke is részt vett és ünnepi (pünkösdi) szentmisével nyitotta meg az alkalmat. Négy óra a családdal, gyermekekkel és azokkal a hozzátartozókkal akikkel a látogatások, beszélők alkalmával csak üvegfalon keresztül kommunikálhatnak az elítéltek. Most viszont olyan alkalom volt ahol megölelhették szeretteiket. Leírhatatlan érzés volt. Nemcsak nekik, de nekünk is, akik sokat dolgoztunk az esemény létrejöttéért. Sikeres órák voltak. Az elítéltek házi készítésű ételt is kaphattak családtagjaiktól, de a személyes látogatásnál talán nincs értékesebb….Reméljük a következő negyedévben megrendezésre kerülő családi beszélő is legalább ilyen sikeres lesz és jó hírekről számolhatunk be újra. B.A.Megbeszélést tartott a Mécses levelező szolgálata
2013 április 23-án megbeszélést tartott a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság levelező szolgálata. Ezen az összejövetelen a szokásokhoz híven a budapesti illetve környéki tagok vettek részt zömében. A megbeszélésén egy nyugalmazott börtönparancsnok mini továbbképzést adott a levelezők számára, mely a tervek szerint nagyobb körben folytatódni fog. Ezt követően Jamrik András Attila ügyvezető elnök tájékoztatta a szolgálat tagjait a börtöntársaság elnöksége által végzett munkáról. Következő megbeszélés várhatóan június hónapban lesz megtartva, de erről a későbbiek folyamán értesítjük olvasóinkat.

Nemzetközi Börtönmissziós Imahét
A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság csatlakozott a Magyar Testvéri Börtöntársaság által meghirdetett Nemzetközi Börtönmissziós Imahéthez. Imahét programja itt letölthető

A Tiszalöki BV intézetben jártunk
2013 április 8-án a Roma világnap alkalmával ökumenikus imaalkalom volt megtartva a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási intézetben. Az összejövetelen a Mécses Szeretetszolgálatot Jamrik András Attila ügyvezető elnök, Vagner Mihály ügyvezető alelnök és Demeter Károly képviselte. Az idén 22-éve működő Mécses Szeretetszolgálat ezen a napon először lépte át a Tiszalöki BV falait, és a tervek szerint a jövőben rendszeres lesz a jelenlétünk. Demeter Károly rakamazi akolitus, a Társaság tagja májustól rendszeresen részt fog venni az intézet katolikus fogvatartottainak lelki nevelésében, lelkigondozásában.

Együttműködési szándéknyilatkozat a Magyar Testvéri Börtöntársasággal
A Roszik Gábor vezette Magyar Testvéri Börtöntársasággal való együttműködési szándéknyilatkozat szövege a jobb oldali menüben érhető el.

Együttműködés a Váci Fegyház és Börtönnel
2013 március 1-i hatállyal a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság nevében Jamrik András Attila ügyvezető elnök, együttműködési megállapodást írt alá a Váci Fegyház és Börtön parancsnokával Kopcsik Károly ezredessel. Az együttműködési megállapodás többek között azt is rögzíti, hogy a Mécses Szeretetszolgálat heti négy alkalommal tart hitéleti foglalkozást a büntetés-végrehajtási intézetben. A megállapodás szövege mindenki számára elérhető a társaságunkról menüpontban.

Látogatás Kalocsán az érseki palotában
2013. február 8-án Jamrik András Attila ügyvezető elnök, valamint Vagner Mihály ügyvezető alelnök bemutatkozó látogatáson járt Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érseknél. A Mécses Szeretetszolgálat vezetői beszámoltak érsek atyának az illetékességi területén lévő Tass-Alsószenttamási ingatlan, valamint a Mécses által építtetett Szent Jobb Lator templom sorsáról, és a Társaság börtönpasztorációs terveiről. A megbeszélésen megállapodás született arról, hogy amennyiben az érsekség területén indulna újra az utógondozás, vagy ott valósulna meg az alternatív büntetés-végrehajtást szolgáló intézmény léterhozása, abban az esetben az érsekség partnerként részt venne a forrásokat biztosító pályázatokban.

Tass-Alsószenttamás visszavétele
Jamrik András Attila ügyvezető elnök, valamint Vagner Mihály ügyvezető alelnök 2013. február 6-án visszavette a Kunszentmiklósi önkormányzat által bérelt területet és ingatlanokat. A bérleti jogviszony megszüntetésére azért került sor, mert az önkormányzat megnövekedett anyagi terhei mellett a Mécses Szeretetszolgálat által megállapított csekély bérleti díjat sem tudta kiegyenlíteni. A major továbbra is őrizet alatt van, hisz az önkormányzat által korábban odaköltöztettet személyek továbbra is ellátják a gondnoki és a védelmi feladatokat.

Egyeztető megbeszélés a Testvéri Börtöntársaság vezetőivel
2013. február 4-én a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság ügyvezető elnöke Jamrik András Attila, valamint Vagner Mihály ügyvezető alelnök egyeztető megbeszélésen vett részt a Magyar Testvéri Börtöntársaság képviselőivel. A tárgyaláson partnerünket Roszik Gábor elnök és Magyari Márton ügyvezető képviselte. A találkozón a felek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben együttműködési szerződést kötnek a következő témákban:
1) APAC körletek további kiszélesítése, közös megvalósítása
2) A Testvéri Börtöntársaság érdeklődő missziósai beintegrálódnak a Mécses Szeretetszolgálat által működtetett Levelező Szolgálatba
3) Utógondozást szolgáló intézetek közös létrehozása + alternatív büntetés-végrehajtás közös szorgalmazása, megvalósításában való közös részvétel.

Elérhető a Mécses Himnusz hangfelvétele
Zsákai András elnökségi tagunk koordinálásával elkészült a Társaság himnuszának hangfelvétele, amely honlapunkról is elérhető.

Romhányban jártunk
A Romhányi egyházközség vendége volt Jamrik András Attila ügyvezető elnök, Vagner Mihály ügyvezető alelnök és Kerek Gyula a váci mécses székház gondnoka. A 11 órakor kezdődő igeliturgia keretében lehetőség nyílt a Mécses Szeretetszolgálat bemutatására is, melyre a diakónusként szolgáló Vagner Mihály felvezetése után került sor. Az igeliturgia után jó hangulatú beszélgetés alakult ki a házigazda plébániavezető és a vendégek között.

Elnökségi ülés - 2013. január
2013 január 4 és január 9 között elektronikus elnökségi ülést tartott a Társaság vezetősége. A napirendi pontok között szerepelt tagfelvétel, valamint határozat arról, hogy az elnökség az Alapszabályban biztosított tagfelvételi jogát átruházza az ügyvezető elnökre. Döntés született a Hit Éve rendezvénysorozattal kapcsolatos eseményeink kidolgozási határidejéről és a 2013 évi tagdíjak megállapításáról.
Az elnökségi ülés egyik fő napirendi pontja a szabadultak utógondozásának korábban helyet adó Tass-Alsószenttamáson található mécses major további sorsa. A napirend tárgyalása után szavazategyenlőség állt fenn, így elnöki szavazattal nyert az a változat miszerint a Társaság utógondozási programját ismét ezen területen kívánja elindítani. Erre vonatkozóan az ügyvezető elnöknek a következő vezetőségi ülésre be kell terjesztenie az újraindítás feltételrendszerét.